ZGŁASZANIE SESJI

Zapraszamy do wspólnego budowania programu kolejnej, jedenastej już konferencji INTERAKCJA – INTEGRACJA 2019. Jak co roku, zachęcamy do zgłaszania tematów sesji, które wg Państwa mają wartość dla naszego środowiska. Chcielibyśmy, by ten czas był wykorzystany efektywnie, przede wszystkim na rozmowy o sprawach bardzo dla nas istotnych, decydujących o rozwoju i budowaniu znaczenia instytucji, które tworzymy. Zależy nam na tym, by konferencja poszerzała nasze horyzonty, odkrywała nowe drogi, inspirowała do pracy przez cały rok, aż do następnego spotkania. Szukajmy tematów dotyczących spraw bardziej praktycznych, jak i tych ideowych.

Zależy nam, by zgłaszając temat mieli Państwo wybranych już panelistów, gdyż praca nad sesją z docelowymi mówcami znacznie poprawia jej jakość.

Możliwe też jest zaproszenie specjalisty, panelisty, który zechce bezpłatnie służyć nam swoją wiedzą. W takim przypadku jego udział w sesji nie będzie wymagał opłat, musi być jednak zatwierdzony przez Komitet Programowy SPiN.

Przypominamy, że sedno dyskusji podczas konferencji powinno skupiać się wokół poniższych zagadnień, jesteśmy jednak otwarci również na Państwa propozycje:

  1. Jakimi metodami skuteczniej współpracować ze społecznościami lokalnymi oraz szerzej otwierać się na zróżnicowanych odbiorców?
  2. Jakich narzędzi marketingowych potrzebujemy? Do czego i jak wykorzystać media społecznościowe?
  3. Ludzka twarz nowych technologii. Nowe technologie w służbie nauki, kultury i sztuki.

Na propozycje sesji czekamy do 29 czerwca 2018 r.

Jesteśmy przekonani, że wspólnymi siłami zbudujemy program, który pozwoli na ciekawe, może czasem burzliwe dyskusje, które zainspirują nas na cały kolejny rok pracy.