Konstytucja dla nauki, trzecia misja uczelni i komunikacja nauki.

Moderator:

Anna Grąbczewska, Fundacja Uniwersytet Dzieci

 

Czy w po wdrożeniu postanowień Konstytucji dla nauki polskie uniwersytety będą bardziej otwarte? Czy zacieśnią swoją współpracę z sektorem publicznym, komercyjnym i organizacjami pozarządowymi, czy też, skupione na celach badawczych, nie będą mieć na to przestrzeni i zasobów? Czy nowe statuty, które powstają na uczelniach wyższych ułatwią czy utrudnią komunikację nauki? Czy i jak naukowcy upowszechniający naukę będą motywowani do takich działań przez swoje uczelnie? Czy uniwersytety będą podejmowały systemowe działania w celu docierania do szerokiej opinii publicznej, dzieci, młodzieży uczącej się, osób starszych? Na te i podobne pytania odpowiedzą paneliści – przedstawiciele władz i podmiotów popularyzujących naukę na wyższych uczelniach.