Wydarzenie

Interakcja 2019 > INTERAKCJA – INTEGRACJA 2019

INTERAKCJA – INTEGRACJA 2019

20-22.03.2019

Centrum Hewelianum, Europejske Centrum Solidarności

INTERAKCJA – INTEGRACJA 2019

RAMOWY KALENDARZ WYDARZENIA

zgłaszanie tematów sesji ▪ do 29 czerwca 2018

ogłoszenie programu ▪ do 30 listopada 2018

zapisy na konferencję ▪ od 3 grudnia 2018 do 15 lutego 2019

prekonferencja ▪ 20 marca 2019

konferencja ▪ 21–22 marca 2019

Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA 2019 jest dorocznym forum członków Porozumienia Społeczeństwo i Nauka SPiN – unii instytucji non profit, centrów nauki i innych organizacji działających na rzecz rozwoju społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji. Doświadczenia poprzednich lat dowodzą, jak cenne dla nowoczesnej edukacji są spotkania, wymiana doświadczeń, sieciowanie i kreowanie.

Pozostając otwartymi na sugestie uczestników konferencji (zakładka ZGŁOŚ SESJĘ), chcemy wyznaczyć cele strategiczne, podniesione przez protokół w Tokio. Przynoszą one tematy, wokół których chcemy prowadzić debatę podczas konferencji i które mogą stać się inspiracją do zgłaszania tematów sesji:

  1. Jakimi metodami skuteczniej współpracować ze społecznościami lokalnymi oraz szerzej otwierać się na zróżnicowanych odbiorców?
  2. Jakich narzędzi marketingowych potrzebujemy? Do czego i jak wykorzystać media społecznościowe?
  3. Ludzka twarz technologii. Nowe technologie w służbie nauki, kultury i sztuki.

Zasadnicza część konferencji potrwa dwa dni. Poprzedzi ją jednodniowa prekonferencja, do udziału w której już teraz serdecznie zapraszamy. Temat prekonferencji podamy wkrótce.

Zapraszamy do Gdańska – koleżanki i kolegów z polskich centrów nauki oraz muzeów nauki, uniwersytetów dziecięcych i trzeciego wieku, organizatorów festiwali nauki, aktywistów fundacji i stowarzyszeń zajmujących się edukacją nieformalną oraz samorządowców, którzy w nauce widzą szansę na zrównoważony rozwój swojej społeczności lokalnej. Wierzymy w twórczą INTERAKCJĘ, która przynosi INTEGRACJĘ.